Ga naar boven

Swaddekuier 2022 zaterdag 2 juli

›› Sponsoren

Wandelen met de digitale app van de Swaddekuier

Door de beperkingen van corona is ook in 2021 de Swaddekuier van de wandelagenda verdwenen. Wandelaars stelden aan het bestuur de vraag of er mogelijk een digitale route beschikbaar is in het landschap van de Noordelijke Friese Wouden. Het bestuur heeft daarop naar mogelijkheden gekeken, daarbij rekening houdend met het broedseizoen van de weidevogels. 

Ondertussen zijn er twee routes ontworpen van 10 en 20 km waarbij Buitenpost als startpunt is gekozen. Via de Izi Travel App kunnen beide routes worden gewandeld waarbij onderweg op de routes informatie wordt verstrekt via foto,s en tekst over de cultuur en natuur in het gebied. 

De routes staan in de zomermaanden open op de Izi Travel App. Iedere wandelaar kan kosteloos de routes op de Izi Travel App downloaden en uitluisteren. Naast de digitale routes is het ook mogelijk om de routes af te drukken van het voorbeeld op de website Swaddekuier route 2021

13e editie Swaddekuier op 3 juli 2021 afgelast

Het bestuur van de jaarlijkse wandeltocht, de Swaddekuier, heeft het besluit moeten nemen om ook in 2021 de wandeltochten van zaterdag 3 juli 2021 af te lasten.

De anderhalve meter afstand die de organisatie moet kunnen garanderen voor de veiligheid en gezondheid van de deelnemers bij start en finish maar ook onderweg op de routes kunnen niet voldoende uitgevoerd worden.  Naar verwachting is de vaccinatiegraad in Nederland begin juli ook nog niet hoog genoeg.

Door het bestuur is gekeken naar het verplaatsen van de Swaddekuier naar een latere datum in 2021 en daarbij tot de conclusie gekomen dat een verplaatsing naar b.v. de herfst er toe zal leiden dat de Swaddekuier dan concurrerend kan zijn voor andere wandelevenementen in Noord Nederland en een nadelige invloed kan hebben m.b.t deelnemers aantallen.

Het bestuur kan geen concessies doen aan het hoge niveau en de kwaliteit van de Swaddekuier en beperkingen gaan aanbrengen. Voor het bestuur staat wandelplezier, de beleving van de natuur en cultuur en een goede verzorging van alle wandelaars centraal. Met de huidige corona regels en een onvoldoende vaccinatiegraad is een Swaddekuier in 2021 onmogelijk.

De meer dan vijftig vrijwilligers en de tientallen subsidiënten en sponsoren van de jaarlijkse Swaddekuier worden op de hoogte gesteld van dit voor het bestuur teleurstellend maar onontkoombaar besluit van afgelasting van de Swaddekuier.

In de nieuwe planning gaat het bestuur van de Swaddekuier er van uit dat het wandelevenement in 2022 kan worden gehouden op zaterdag 2 juli. De verdere ontwikkeling van de plannen voor 2022 zullen vanaf het einde van 2021 worden ontwikkeld. Via de website www.swaddekuier.nl worden belangstellende  op de hoogte gehouden van die ontwikkelingen.

We zullen jullie, de vrijwilligers die nauw betrokken zijn bij de Swaddekuier, dit jaar gaan missen maar niet vergeten. We hopen jullie allemaal volgend jaar in goede gezondheid terug te zien en mochten jullie mensen weten die volgend jaar zich ook mee willen inzetten voor de Swaddekuier, laat het ons weten.

Wandelen in het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Nergens in Nederland is het landschap zo goed bewaard gebleven als in het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het kleinschalige coulisselandschap omzoomd door elzensingels en dykswâllen is een uniek gebied in Nederland. In dit landschap liggen tientallen verborgen parels van de natuur, zoals pingoruïnes, die zijn ontstaan in de permafrostbodem van de koudste periode van de Weichselijstijd. Wandelen met de Swaddekuier is een prachtig avontuur in de natuur en cultuur van dit Nationaal Landschap.
Bekijk de omgeving

Wandelen langs de mooiste plekjes in de Friese natuur

De Swaddekuier 2019 heeft als thema “de biodiversiteit van de Noordelijke Friese Wouden.”. Dat voor dit thema gekozen is in 2019 is geen toeval. Het coulisselandschap van elzensingels en dykswâlen bewaart misschien wel de beste geheimen van Fryslân. De inwoners van het gebied kunnen dit  bevestigen en de gasten die jaarlijks naar het gebied komen, beleven het….Lees meer.

Swaddekuier is blij met alle sponsoren

Zonder sponsoren is het organiseren van een wandeltocht als de Swaddekuier niet mogelijk. Weten wie de sponsoren van de Swaddekuier zijn? Bekijk ze hier.

Start locatie

De Start locatie van de Swaddekuier bevind zich aan de Parklaan te Buitenpost.

Starttijden

40 km van 07.00 – 08.00 uur
20 km van 08.30 – 10.00 uur
10 km van 10.00 – 12.00 uur

  • 13e editie Swaddekuier op 4 juli 2020 afgelast
    Het bestuur van de Stichting de Swaddekuier heeft de 13e editie van dit wandelevenement dat op 4 juli 2020 in Buitenpost zou worden gehouden afgelast. De Coronacrisis zal, zo verwachten overheden en instanties, nog maanden aanhouden. Hoewel alles op papier al gepland was voor de 4e juli en de routes waren uitgezet, is het bestuur van mening dat er grote risico’s voor de gezondheid zijn voor deelnemers, vrijwilligers en alle anderen die jaarlijks bij de Swaddekuier zijn betrokken. Deze verantwoording heeft geleid tot een afgelasting. Het besluit tot afgelasting is mede genomen op adviezen van de gemeente en de wandelorganisatie. De Swaddekuier verplaatsen naar een andere datum aan het einde van dit jaar bleek geen optie omdat er dan problemen ontstaan en zou kunnen leiden tot een oneerlijke concurentie voor andere wandelverenigingen. De nieuwe datum die het bestuur voor een volgende Swaddekuier heeft vastgesteld is zaterdag 3 juli 2021. Alle betrokkende die reeds hun medewerking of sponsering hadden toegezegd ontvangen bericht over de afgelasting. Eerder ingeschreven deelnemers kunnen hun inschrijfgeld terug verwachten.
  • 13e editie Swaddekuier op 3 juli 2021 afgelast
    Het bestuur van de jaarlijkse wandeltocht, de Swaddekuier, heeft het besluit moeten nemen om ook in 2021 de wandeltochten van zaterdag 3 juli 2021 af te lasten. De anderhalve meter afstand die de organisatie moet kunnen garanderen voor de veiligheid en gezondheid van de deelnemers bij start en finish maar ook onderweg op de routes kunnen niet voldoende uitgevoerd worden.  Naar verwachting is de vaccinatiegraad in Nederland begin juli ook nog niet hoog genoeg. Door het bestuur is gekeken naar het verplaatsen van de Swaddekuier naar een latere datum in 2021 en daarbij tot de conclusie gekomen dat een verplaatsing naar b.v. de herfst er toe zal leiden dat de Swaddekuier dan concurrerend kan zijn voor andere wandelevenementen in Noord Nederland en een nadelige invloed kan hebben m.b.t deelnemers aantallen. Het bestuur kan geen concessies doen aan het hoge niveau en de kwaliteit van de Swaddekuier en beperkingen gaan aanbrengen. Voor het bestuur staat wandelplezier, de beleving van de natuur en cultuur en een goede verzorging van alle wandelaars centraal. Met de huidige corona regels en een onvoldoende vaccinatiegraad is een Swaddekuier in 2021 onmogelijk. De meer dan vijftig vrijwilligers en de tientallen subsidiënten en sponsoren van de jaarlijkse Swaddekuier worden op de hoogte gesteld van dit voor het bestuur teleurstellend maar onontkoombaar besluit van afgelasting van de Swaddekuier. In de nieuwe planning gaat het bestuur van de Swaddekuier er van uit dat het wandelevenement in 2022 kan worden gehouden op zaterdag 2 juli. De verdere ontwikkeling van de plannen voor 2022 zullen vanaf het einde van 2021 worden ontwikkeld. Via de website www.swaddekuier.nl worden belangstellende  op de hoogte gehouden van die ontwikkelingen. We zullen jullie, de vrijwilligers die nauw betrokken zijn bij de Swaddekuier, dit jaar gaan missen maar niet vergeten. We hopen jullie allemaal volgend jaar in goede gezondheid terug te zien en mochten jullie mensen weten die volgend jaar zich ook mee willen inzetten voor de Swaddekuier, laat het ons weten.
  • Honderd jaar Plaatselijk Belang Buitenpost

    In 2020 viert de Vereniging voor het Plaatselijk Belang in Buitenpost haar honderd jarig jubileum. Nagenoeg alle inwoners van Buitenpost zijn lid van deze vereniging en vieren dit prachtige jubileum met een grote reunie voor alle inwoners en oud inwoners. Maar er is meer. Een heel jaar lang staat Buitenpost in de schijnwerpers tijdens dit jubileum. Ook op de routes van de Swaddekuier wordt aandacht geschonken aan het jubileum en dan met name aan de rijke cultuur en de natuur in de omgeving van het dorp....Lees verder!