Ga naar boven

Swaddekuier 2022 zaterdag 9 juli

›› Sponsoren

Wandelen met de digitale app van de Swaddekuier

Door de beperkingen van corona is ook in 2021 de Swaddekuier van de wandelagenda verdwenen. Wandelaars stelden aan het bestuur de vraag of er mogelijk een digitale route beschikbaar is in het landschap van de Noordelijke Friese Wouden. Het bestuur heeft daarop naar mogelijkheden gekeken, daarbij rekening houdend met het broedseizoen van de weidevogels. 

Ondertussen zijn er voor de 13e editie twee routes ontworpen van 10 en 20 km waarbij Buitenpost als startpunt is gekozen. Via de Izi Travel App kunnen beide routes worden gewandeld waarbij onderweg op de routes informatie wordt verstrekt via foto,s en tekst over de cultuur en natuur in het gebied. 

De routes staan in de zomermaanden open op de Izi Travel App. Iedere wandelaar kan kosteloos de routes op de Izi Travel App downloaden en uitluisteren. Naast de digitale routes is het ook mogelijk om de routes af te drukken van het voorbeeld op de website Swaddekuier route 2021

Wandelen in het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Nergens in Nederland is het landschap zo goed bewaard gebleven als in het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het kleinschalige coulisselandschap omzoomd door elzensingels en dykswâllen is een uniek gebied in Nederland. In dit landschap liggen tientallen verborgen parels van de natuur, zoals pingoruïnes, die zijn ontstaan in de permafrostbodem van de koudste periode van de Weichselijstijd. Wandelen met de Swaddekuier is een prachtig avontuur in de natuur en cultuur van dit Nationaal Landschap.
Bekijk de omgeving

Wandelen langs de mooiste plekjes in de Friese natuur

De Swaddekuier 2019 heeft als thema “de biodiversiteit van de Noordelijke Friese Wouden.”. Dat voor dit thema gekozen is in 2019 is geen toeval. Het coulisselandschap van elzensingels en dykswâlen bewaart misschien wel de beste geheimen van Fryslân. De inwoners van het gebied kunnen dit  bevestigen en de gasten die jaarlijks naar het gebied komen, beleven het….Lees meer.

Swaddekuier is blij met alle sponsoren

Zonder sponsoren is het organiseren van een wandeltocht als de Swaddekuier niet mogelijk. Weten wie de sponsoren van de Swaddekuier zijn? Bekijk ze hier.

Start locatie

De Start locatie van de Swaddekuier bevind zich aan de Parklaan te Buitenpost.

Starttijden

40 km van 07.00 – 08.00 uur
20 km van 08.30 – 10.00 uur
10 km van 10.00 – 12.00 uur