Ga naar boven

Genieten van de Noardlike Fryske Wâlden

›› Schrijf je nu in!

De 10e Swaddekuier: loop mee op zaterdag 1 juli

›› Schrijf je nu in!

Zaterdag 1 juli: 10 jaar Swaddekuier door de Noardlike Fryske Wâlden

Zaterdag 1 juli is het zover: de 10e editie van de Swaddekuier. We maken er een feestelijke Swaddekuier van. Jongeren en het culturele landschap van de Friese Wouden samenbrengen is één van de thema’s in 2017. Op de wandelroutes worden in samenwerking met De Noardlike Fryske Wâlden en Staatbosbeheer thema’s uitgewerkt voor de jongere deelnemers.

Deelname is op eigen risico. Niet meedoen levert het risico op dat je veel moois mist!

Deelname aan de Swaddekuier geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico. De deelnemer dient de aangegeven route te volgen. Tijdens deelname aan de wandeltocht dienen aanwijzingen van de organisatie, politie, hulpdiensten e.d. te allen tijde te worden opgevolgd. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (gedeeltelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel. Overtreding van dit reglement kan tot uitsluiting van verdere deelname aan de wandeltocht leiden.

Wandelen langs de mooiste plekjes in de Friese natuur

Wandelen langs de mooiste plekjes in de Friese natuur en in aanraking komen met de cultuur in dat gebied. De organisatie zal in 2017 opnieuw een wandel/stempel boekje uitgeven waar naast een stempel pagina verhalen over de natuur en cultuur van de Friese Wouden worden geplaatst. De uitgave van het stempelboekje wordt mogelijk gemaakt door de Noardlike Fryske Wâlden en Staatsbosbeheer.

Swaddekuier is blij met alle sponsoren

Zonder sponsoren is het organiseren van een wandeltocht als de Swaddekuier niet mogelijk. Weten wie de sponsoren van de Swaddekuier zijn? Bekijk ze hier.