Ga naar boven

Genieten van de Noardlike Fryske Wâlden

›› Schrijf je nu in!

Inschrijven kan alleen nog aan de start van de Swaddekuier op zaterdag 1 juli

Voorinschrijving met korting was mogelijk tot 20 juni. Inschrijving kan nu alleen nog aan de start op zaterdag 1 juli.

Deelnemers jonger dan 12 jaar kunnen gratis meelopen met de Swaddekuier, echter wel onder begeleiding van een ouder of verzorger (we gaan daarbij uit van 1 ouder/verzorger op 2 kinderen, dit in verband met diverse oversteekplaatsen in de routes).

Deelname is op eigen risico

Deelname aan de Swaddekuier geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico. De deelnemer dient de aangegeven route te volgen. Tijdens deelname aan de wandeltocht dienen aanwijzingen van de organisatie, politie, hulpdiensten e.d. te allen tijde te worden opgevolgd. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (gedeeltelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel. Overtreding van dit reglement kan tot uitsluiting van verdere deelname aan de wandeltocht leiden.

Vragen over de Swaddekuier?

Meld je hier rechts aan voor de Swaddekuier. Heb je vragen over de Swaddekuier? Je kan je vraag stellen via ons contactformulier.

Start locatie

De Start locatie van de Swaddekuier bevind zich aan de Parklaan te Buitenpost.

Starttijden

40 km van 07.00 – 08.00 uur
20 km van 08.00 – 10.00 uur
10 km van 09.00 – 12.00 uur