Ga naar boven

Swaddekuier 2023 zaterdag 1 juli

›› Sponsoren

Swaddekuier 2023 zaterdag 1 juli

›› Inschrijven vanaf 5 januari

Zaterdag 1 juli 2023 de jaarlijkse wandeleditie van de Swaddekuier.

In 2023 heeft de organisatie van de Swaddekuier de jaarlijkse editie van de natuurwandeltochten gepland op zaterdag 1 juli. Traditiegetrouw zullen er ook op 1 juli drie wandelroutes worden aangeboden aan de wandelaars met een lengte 10, 20 en 40 km.

In 2023 is het thema op de routes het beleven van het fraaie, meer dan duizend jaar oude cultuurlandschap van elzensingels en houtwallen met daarin de pareltjes van pingo’s en drinkdobben. Om alle deelnemers zoveel als mogelijk is te laten genieten van het cultuurlandschap en de prachtige natuurgebieden van de Friese wouden, worden de routes afgestemd met de beheerders in het gebied. Dat zijn de boeren die zijn aangesloten bij de Noardlike Fryske Wâlden en de medewerkers van Staatsbosbeheer.

Er verandert iets me betrekking tot de inleggelden in 2023. Genoodzaakt door fors hogere kosten in de organisatie heeft het bestuur besloten de inleg voor de wandeltochten iets te verhogen. De inleg van de 10 km wordt voor 2023 verhoogd naar 8 euro, die van de 20 km wordt 10 euro en die van de 40 km wordt 12 euro. Met deze kleine verhoging verwacht de organisatie de kwaliteit van de Swaddekuier te behouden.

Alle wandelaars worden op de drie routes van de Swaddekuier door de organisatie verzorgd. Op de routes en op de stempelposten is er afwisselend muziek, zang en toneel. Door de natuurbeheerders wordt informatie gegeven over het cultuurlandschap waardoor de wandelaars trekken en er is verzorging van de wandelaars onderweg. Voor de veiligheid van de wandelaars worden er op 1 juli verkeersbeveiligers ingezet bij oversteken. Daarnaast wordt gezorgd voor EHBO bij start en finish en op de controleposten en zijn er middelen voor brandveiligheid. Ook aan zijn er op en aan de routes voldoende toiletten aanwezig.

Swaddekuier op zaterdag 9 juli 2022.

In de beide voorgaande jaren kon de Swaddekuier door corona niet doorgaan. Nu corona op z’n retour lijkt pakt de organisatie de draad weer op en heeft nieuwe plannen gemaakt. Dit jaar wordt de Swaddekuier gehouden op zaterdag 9 juli. Er zijn in 2022 drie routes met afstanden van 10, 20 en 40 km.

Er is iets veranderd voor de deelnemers. Door andere regels vraagt de organisatie de wandelaars zich vooraf in te schrijven. Het zijn richtlijnen die de organisatie mee heeft gekregen als voorwaarde voor een nieuwe editie van de Swaddekuier op 9 juli. Op de website staat voor de deelnemers het inschrijfformulier.

Natuur en cultuur en wandelaars laten genieten. Alles wat de Friese wouden te bieden heeft is één dag lang het domein van wandelaars. Daar staat ook deelname aan de Swaddekuier op 9 juli garant voor. De boerennatuurvereniging de Noardlike Fryske Wâlden bestaat 20 jaar. In het kader daarvan is gekozen voor een prachtige viering met een “Ode aan het landschap”. In die Ode bieden ze de wandelaars toegang tot hun landerijen die omzoomd zijn met houtwallen en elzensingels. Zij werken in de Friese wouden aan het behoud van het fraaie coulisselandschap.

De samenwerking met Staatsbosbeheer leidt er ook in 2022 toe dat de prachtige natuurgebieden de Mieden, ook voor de wandelaars open staan en op zaterdag 9 juli aandacht krijgen in de routes. De Mieden zijn bij uitstek natuurgebieden met een rijke planten vegetatie en veel vogels. Zelfs de zeearend is een voorkomende gast.

De Swaddekuier 2022 is een wandelevenement met verzorging van de wandelaars. Ze worden onderweg getrakteerd op entertainment. Er is muziek, zang en toneel. Aan de wandelaars worden onderweg flesjes water, soep, fruit en ander lekkers uitgereikt. EHBO en verkeersregelaars worden ingezet om de veiligheid van de wandelaars te waarborgen.

Graag nodigt de organisatie alle wandelaars weer uit op zaterdag 9 juli 2022 in Buitenpost.

Wandelen in het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Nergens in Nederland is het landschap zo goed bewaard gebleven als in het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het kleinschalige coulisselandschap omzoomd door elzensingels en dykswâllen is een uniek gebied in Nederland. In dit landschap liggen tientallen verborgen parels van de natuur, zoals pingoruïnes, die zijn ontstaan in de permafrostbodem van de koudste periode van de Weichselijstijd. Wandelen met de Swaddekuier is een prachtig avontuur in de natuur en cultuur van dit Nationaal Landschap.
Bekijk de omgeving

Wandelen langs de mooiste plekjes in de Friese natuur

Swaddekuier 2022 heeft als thema “de diversiteit van het landschap van de Noordelijke Friese Wouden.”. Dat voor dit thema gekozen is in 2022 is geen toeval. Het coulisselandschap van elzensingels en dykswâlen bewaart misschien wel de beste geheimen van Fryslân. De inwoners van het gebied kunnen dit  bevestigen en de gasten die jaarlijks naar het gebied komen, beleven het.….Lees meer.

Swaddekuier is blij met alle sponsoren

Zonder sponsoren is het organiseren van een wandeltocht als de Swaddekuier niet mogelijk. Weten wie de sponsoren van de Swaddekuier zijn? Bekijk ze hier.

Start locatie

De Start locatie van de Swaddekuier bevind zich aan de Parklaan te Buitenpost.

Starttijden

40 km van 07.00 – 08.00 uur
20 km van 08.30 – 10.00 uur
10 km van 10.00 – 12.00 uur