Ga naar boven

Swaddekuier 2024 zaterdag 6 juli

›› Sponsoren

Swaddekuier 2024 zaterdag 6 juli

›› Nu inschrijven

Swaddekuier 2024 zaterdag 6 juli

›› Sponsoren

Swaddekuier 2024 zaterdag 6 juli

›› Nu inschrijven

Honderd jaar Plaatselijk Belang Buitenpost

In 2020 viert de Vereniging voor het Plaatselijk Belang in Buitenpost haar honderd jarig jubileum. Nagenoeg alle inwoners van Buitenpost zijn lid van deze vereniging en vieren dit prachtige jubileum met een grote reunie voor alle inwoners en oud inwoners. Maar er is meer. Een heel jaar lang staat Buitenpost in de schijnwerpers tijdens dit jubileum. Ook op de routes van de Swaddekuier wordt aandacht geschonken aan het jubileum en dan met name aan de rijke cultuur en de natuur in de omgeving van het dorp.

Het dorp Buitenpost in bijna 650 jaar oud en ontstond in een oude meander van de rivier de Ried. Een eerder ontstaan dorpje onstond ook op één van de oevers van de rivier en had de naam Lutkepost. Lutjepost is één van de acht kerkdorpen van Achtkarspelen. Dit dorpje had een kerkje en bestond uit een achttal boerderijen. Toen het veengebied rondom Lutjepost natter werd door klimaat verandering verhuisden de dorpelingen naar de kleine nederzetting in de meander Buitenpost die op een hogere zandrug lag en raakte Lutkepost in verval. Het lage veengebied rond Lutjepost herbergt nog veel weidevogels, onder meer de Grutto.

Buitenpost ontwikkelde zich aan de doorgaande weg, de verbinding tussen Groningen en Leeuwarden. Door de gunstige ligging groeide Buitenpost uit tot de hoofdplaats van de gemeente Achtkarspelen. Het oude bestuurlijke centrum, het gebouw met de pilaren, is nog steeds terug tevinden aan de Voorstraat. De gunstige ligging van het dorp had tot gevolg dat de adel en de aristrocratie zich er vestigde en een aantal prachtig landhuizen en states bouwde. Hoewel een aantal van deze bouwwerken reeds lang verdwenen zijn herinneren namen zoals Herbrandastate, Boelensstate, Haarmahiem en anderen nog altijd aan het adelijke verleden.

De Maria kerk in het centrum van het dorp is in de vijftiende eeuw gebouwd. In 1594 toen er brand ontstond door een de inlegering van een soldaten. De toren kon voor een groot deel behouden blijven bij deze brand. Het duurde tot 1613 voordat de kerk weer herbouwd was en de toren gerestaureerd. De kerk is opgetrokken in een eenvoudig gotische stijl. Bijzonder is dat onder in de toren een kleine kerker aanwezig is die gebleven is. Overbrengen van gevangenen van Groningen naar Leeuwarden hield in dat de lange weg te voet werd onderbroken in Buitenpost waar de gevangenen dan een nacht opgesloten werden in de kerker onder de toren.

 

Bijzonder zijn de rouwborden in de Mariakerk. Bij overlijden van adelijke inwoners werden de overledenen niet alleen in de kerk begraven maar werden er ook rouwborden ontworpen en die werden in het interieur van de Mariakerk aan de muur gehangen. Hoewel dit gebruik in veel kerken aanwezig was zijn in de meeste kerken de rouwborden verdwenen. Bijzonder is dat ze in de Mariakerk nog altijd een tastbaar bewijs zijn van de vroegere adel in het dorp.

Naast een goede wegverbinding ligt Buitenpost aan het spoor. Het centrumdorp Buitenpost is in de regio heeft een sterk onderwijscentrum. Veel inwoners reizen voor hun werk dagelijks van Buitenpost naar Leeuwarden of Groningen en hebben daar hun werk gevonden. Door deze forensische bewegingen wijkt Buitenpost als dorpsgemeenschap sterk af van de andere dorpen in de regio. Er wordt bv minder Fries gesproken dan in Achtkarspelen.

Toeristisch is niet alleen het afwisselende landschap rond Buitenpost aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars maar trekt ook de Kruidhof Hortus jaarlijks honderden bezoekers. Deze Hortus is één van de meest complete kruidentuinen van Europa die nog aanwezig is. De verscheidenheid in bloemen en kruiden is uniek en vind z’n weerspiegeling in een schitterend rosarium.