Ga naar boven

Swaddekuier 2024 zaterdag 6 juli

›› Sponsoren

Swaddekuier 2024 zaterdag 6 juli

›› Nu inschrijven

Swaddekuier 2024 zaterdag 6 juli

›› Sponsoren

Swaddekuier 2024 zaterdag 6 juli

›› Nu inschrijven

Het bestuur van de Stichting de Swaddekuier heeft de 13e editie van dit wandelevenement dat op 4 juli 2020 in Buitenpost zou worden gehouden afgelast. De Coronacrisis zal, zo verwachten overheden en instanties, nog maanden aanhouden. Hoewel alles op papier al gepland was voor de 4e juli en de routes waren uitgezet, is het bestuur van mening dat er grote risico’s voor de gezondheid zijn voor deelnemers, vrijwilligers en alle anderen die jaarlijks bij de Swaddekuier zijn betrokken. Deze verantwoording heeft geleid tot een afgelasting.

Het besluit tot afgelasting is mede genomen op adviezen van de gemeente en de wandelorganisatie. De Swaddekuier verplaatsen naar een andere datum aan het einde van dit jaar bleek geen optie omdat er dan problemen ontstaan en zou kunnen leiden tot een oneerlijke concurentie voor andere wandelverenigingen. De nieuwe datum die het bestuur voor een volgende Swaddekuier heeft vastgesteld is zaterdag 3 juli 2021. Alle betrokkende die reeds hun medewerking of sponsering hadden toegezegd ontvangen bericht over de afgelasting.

Eerder ingeschreven deelnemers kunnen hun inschrijfgeld terug verwachten.