Ga naar boven

Swaddekuier 2024 zaterdag 6 juli

›› Sponsoren

Swaddekuier 2024 zaterdag 6 juli

›› Nu inschrijven

Swaddekuier 2024 zaterdag 6 juli

›› Sponsoren

Swaddekuier 2024 zaterdag 6 juli

›› Nu inschrijven

Wandelen met de digitale app van de Swaddekuier

Door de beperkingen van corona is ook in 2021 de Swaddekuier van de wandelagenda verdwenen. Wandelaars stelden aan het bestuur de vraag of er mogelijk een digitale route beschikbaar is in het landschap van de Noordelijke Friese Wouden. Het bestuur heeft daarop naar mogelijkheden gekeken, daarbij rekening houdend met het broedseizoen van de weidevogels. 

Ondertussen zijn er voor de 13e editie twee routes ontworpen van 10 en 20 km waarbij Buitenpost als startpunt is gekozen. Via de Izi Travel App kunnen beide routes worden gewandeld waarbij onderweg op de routes informatie wordt verstrekt via foto,s en tekst over de cultuur en natuur in het gebied. 

De routes staan in de zomermaanden open op de Izi Travel App. Iedere wandelaar kan kosteloos de routes op de Izi Travel App downloaden en uitluisteren. Naast de digitale routes is het ook mogelijk om de routes af te drukken van het voorbeeld op de website Swaddekuier route 2021

In 2020 viert de Vereniging voor het Plaatselijk Belang in Buitenpost haar honderd jarig jubileum. Nagenoeg alle inwoners van Buitenpost zijn lid van deze vereniging en vieren dit prachtige jubileum met een grote reunie voor alle inwoners en oud inwoners. Maar er is meer. Een heel jaar lang staat Buitenpost in de schijnwerpers tijdens dit jubileum. Ook op de routes van de Swaddekuier wordt aandacht geschonken aan het jubileum en dan met name aan de rijke cultuur en de natuur in de omgeving van het dorp….Lees verder!

Het bestuur van de jaarlijkse wandeltocht, de Swaddekuier, heeft het besluit moeten nemen om ook in 2021 de wandeltochten van zaterdag 3 juli 2021 af te lasten.

De anderhalve meter afstand die de organisatie moet kunnen garanderen voor de veiligheid en gezondheid van de deelnemers bij start en finish maar ook onderweg op de routes kunnen niet voldoende uitgevoerd worden.  Naar verwachting is de vaccinatiegraad in Nederland begin juli ook nog niet hoog genoeg.

Door het bestuur is gekeken naar het verplaatsen van de Swaddekuier naar een latere datum in 2021 en daarbij tot de conclusie gekomen dat een verplaatsing naar b.v. de herfst er toe zal leiden dat de Swaddekuier dan concurrerend kan zijn voor andere wandelevenementen in Noord Nederland en een nadelige invloed kan hebben m.b.t deelnemers aantallen.

Het bestuur kan geen concessies doen aan het hoge niveau en de kwaliteit van de Swaddekuier en beperkingen gaan aanbrengen. Voor het bestuur staat wandelplezier, de beleving van de natuur en cultuur en een goede verzorging van alle wandelaars centraal. Met de huidige corona regels en een onvoldoende vaccinatiegraad is een Swaddekuier in 2021 onmogelijk.

De meer dan vijftig vrijwilligers en de tientallen subsidiënten en sponsoren van de jaarlijkse Swaddekuier worden op de hoogte gesteld van dit voor het bestuur teleurstellend maar onontkoombaar besluit van afgelasting van de Swaddekuier.

In de nieuwe planning gaat het bestuur van de Swaddekuier er van uit dat het wandelevenement in 2022 kan worden gehouden op zaterdag 2 juli. De verdere ontwikkeling van de plannen voor 2022 zullen vanaf het einde van 2021 worden ontwikkeld. Via de website www.swaddekuier.nl worden belangstellende  op de hoogte gehouden van die ontwikkelingen.

We zullen jullie, de vrijwilligers die nauw betrokken zijn bij de Swaddekuier, dit jaar gaan missen maar niet vergeten. We hopen jullie allemaal volgend jaar in goede gezondheid terug te zien en mochten jullie mensen weten die volgend jaar zich ook mee willen inzetten voor de Swaddekuier, laat het ons weten.

Het bestuur van de Stichting de Swaddekuier heeft de 13e editie van dit wandelevenement dat op 4 juli 2020 in Buitenpost zou worden gehouden afgelast. De Coronacrisis zal, zo verwachten overheden en instanties, nog maanden aanhouden. Hoewel alles op papier al gepland was voor de 4e juli en de routes waren uitgezet, is het bestuur van mening dat er grote risico’s voor de gezondheid zijn voor deelnemers, vrijwilligers en alle anderen die jaarlijks bij de Swaddekuier zijn betrokken. Deze verantwoording heeft geleid tot een afgelasting.

Het besluit tot afgelasting is mede genomen op adviezen van de gemeente en de wandelorganisatie. De Swaddekuier verplaatsen naar een andere datum aan het einde van dit jaar bleek geen optie omdat er dan problemen ontstaan en zou kunnen leiden tot een oneerlijke concurentie voor andere wandelverenigingen. De nieuwe datum die het bestuur voor een volgende Swaddekuier heeft vastgesteld is zaterdag 3 juli 2021. Alle betrokkende die reeds hun medewerking of sponsering hadden toegezegd ontvangen bericht over de afgelasting.

Eerder ingeschreven deelnemers kunnen hun inschrijfgeld terug verwachten.