Ga naar boven

Genieten door te wandelen

›› Inschrijven

Neem contact met ons op

Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in.

Contact Swaddekuier

t.a.v. Jan Kloosterman
Acht oan de diken 18
9285 JB Buitenpost
06 22445634
info@swaddekuier.nl

KvK: 01141964
Bank: NL42 RABO 0148 5355 93

Start locatie

De Start locatie van de Swaddekuier bevind zich op het sportpark de Swadde aan de Jeltingalaan 80 te Buitenpost.

Starttijden

40 km van 07.00 – 08.00 uur
20 km van 08.30 – 10.00 uur
10 km van 10.00 – 12.00 uur