Ga naar boven

Swaddekuier 2024 zaterdag 6 juli

›› Sponsoren

Swaddekuier 2024 zaterdag 6 juli

›› Nu inschrijven

Swaddekuier 2024 zaterdag 6 juli

›› Sponsoren

Swaddekuier 2024 zaterdag 6 juli

›› Nu inschrijven

(PBB) beschouwt zichzelf als vertegenwoordiger en belangenbehartiger voor het dorp Buitenpost en haar inwoners. Ze houdt zich niet alleen bezig met het algemeen belang. Als het nodig is komt ze ook op voor straten, verenigingen en organisaties of een individuele inwoner.