Ga naar boven

Wandelen & overnachten

›› Schrijf je nu in

Mogelijkheden om te overnachten

Er zijn tal van mogelijkheden om te overnachten in het Nationaal Landschapspark de Noordelijke Wouden. Zie hieronder een aantal minicampings, vakantieparken, hotels en bed & brochje’s.

CAMPINGS

Minicamping Blauforlaet
0512 351401
0612513740
info@minicampingblauforlaet.nl
www.minicampingblauforlaet.nl

Minicamping de Grutte Earen
Friese Straatweg 11
9851TA Burum
Sonja Ritmeester
06-49007400
info@minicampingdegrutteearen.nl
www.minicampingdegrutteearen.nl

SVR Camping De Wedze
De Wedze 22C
9286 EV Twijzel
0625037956
www.campingdewedze.nl

Camping en Jachthaven De Lits
Snakkerbuorren 9
9261 VM Eastermar
0512-471482
www.delits.nl

Mini camping ‘Het Schuttersplek’ – camping aan de boerderij
De Sannen 1
9289 HJ Drogeham
Tel: 06-50471320
Bij geen gehoor: 06-51329198
www.schuttersplek.nl

Johanna Hoeve – camping aan de boerderij
Binnendijk 57
9256HL Ryptsjerk
0519-431944
www.johanna-hoeve.nl

Minicamping UIT&THUIS
Eskesstraat 89
9291 MP Kollum
06-15655142
0511-451190
www.minicampinguitenthuis.nl

Camping de 4 Elementen
Groningerstreek 35
9871 PG Stroobos
Tel. 06-21176043
www.de4elementen.nl

De Klaborij
Fam.K.J.Klaassen
Oosterdijk 10
9256 XC Ryptsjerk
0511-431900
klabory@hetnet.nl
www.klaborij.nl

De Koaipleats – camping aan de boerderij
Fam. Halbesma
Singel 10
9104 AG Damwoude
0511-424549
a.halbesma@home.nl
www.dekoaipleats.nl

Educatief Centrum Hammerslag – camping aan der boerderij
Weardebuorsterwei 2
9295LC Westergeest
0511 445474
www.hammerslag.nl

De Stins
Fam. Leistra
Wouterswoude
0519-298007
leistras@filternet.nl
www.campingdestins.nl

De Grinspôlle – Staatsbosbeheer camping
Bildwei Rottevalle
0513-468614
06 53765198

De Pomp – Staatsbosbeheer camping
T. Haisma
De Rijsdammen
Kollumerpomp
0519-345145

Vakantie Park

Waterpark Zwartkruis
Rijksstraatweg 80
9257 DV Noardburgum
0511 47 21 97
Waterpark Zwartkruis

Vakantiepark Bergumermeer
Solcamastraat 30
9262 ND Sumar
0511-461385
www.bergumermeer.nl

BED & BROCHJE

B&B Jinkepaed
Jinkepaed 5
9287 HC Twijzelerheide
www.jinkepaed.nl

B&B ‘t Strunerke
Brêgeloane 1
9284 XH Augustinusga (Friesland)
www.strunerke.nl

B&B Tina & Hans
De Meren 16
9258 GM Jistrum

Natuurlijk Kollumeroord
Slikweg 2
9293 MJ Kollumerpomp
06-14418202
info@natuurlijkkollumeroord.nl
www.natuurlijkkollumeroord.nl

“De Waterjuffer”
Vijvertuin, Theeschenkerij, Galerie en Logies
Hans & Annie Veenstra
Uterwei 1
9284 XL Augustinusga
0512-352314
06-27384614
Bij geen gehoor: 06-12942621
www.vijvertuindewaterjuffer.nl

De Merelhof
Fam. de Boer
Mellereed 4
9281 PZ Harkema
0512-362526
06-20623389
www.merelhof.nl

Bed & Breakfast “Unia Zathe”
Fam. Bergsma
Omgong 7
routeplanner: Uniastraat 13 of 15 (parkeerplaatsen)
9131 KV Ee tel
0519-518101
06-25444774
info@slapeninfriesland.nl
www.uniazathe.nl

Herberg de Parel
E.M. Beimastrjitte 15
9261 VG Eastermar
0512-47 26 00
info@herberghdeparel.nl
www.herberghdeparel.nl

De Bolle Wyn
Hamsherne 2
9289 LD Drogeham
0512 33 25 75
info@debollewyn.nl
www.debollewyn.nl

BOER & BROCHJE

B&B Het Hooihuis
Rykswei 4
9288 CB Kootstertille
06-53612851
hooihuis@hetnet.nl
www.boerenbreakfast.nl

B&B It Hûske
Kooiweg 3
9258 CR Jistrum
0512-471398
www.boerenbreakfast.nl

B&B De Sweach
Foarwei 3
9258 CR Jistrum
0511-447820
www.boerenbreakfast.nl

B&B Klein Berkensteijn
De Koaten 17A
9288 GB Kootstertille
06-10966126
www.boerenbreakfast.nl