Ga naar boven

Swaddekuier 2024 zaterdag 6 juli

›› Sponsoren

Swaddekuier 2024 zaterdag 6 juli

›› Nu inschrijven

Swaddekuier 2024 zaterdag 6 juli

›› Sponsoren

Swaddekuier 2024 zaterdag 6 juli

›› Nu inschrijven

Wandelen met de digitale app van de Swaddekuier

Door de beperkingen van corona is ook in 2021 de Swaddekuier van de wandelagenda verdwenen. Wandelaars stelden aan het bestuur de vraag of er mogelijk een digitale route beschikbaar is in het landschap van de Noordelijke Friese Wouden. Het bestuur heeft daarop naar mogelijkheden gekeken, daarbij rekening houdend met het broedseizoen van de weidevogels. 

Ondertussen zijn er voor de 13e editie twee routes ontworpen van 10 en 20 km waarbij Buitenpost als startpunt is gekozen. Via de Izi Travel App kunnen beide routes worden gewandeld waarbij onderweg op de routes informatie wordt verstrekt via foto,s en tekst over de cultuur en natuur in het gebied. 

De routes staan in de zomermaanden open op de Izi Travel App. Iedere wandelaar kan kosteloos de routes op de Izi Travel App downloaden en uitluisteren. Naast de digitale routes is het ook mogelijk om de routes af te drukken van het voorbeeld op de website Swaddekuier route 2021